2012. január 14., szombat

Berente Ági:Angyalok között. /részlet/

"Akkor gondolkozz! Amíg nem vagy rendben,nem vagy harmóniában,nem vagy egészséges, az azt jelenti,
nem vagy összekapcsolódva a Teremtővel. Addig nem vagy védett, ki vagy téve ezer és egy támadásnak.
Mert nem elég erős a hited. Önmagadban, vagyis a benned munkáló Istenben.
Mert Isten csak bennünk tud megjelenni. Nem tud rajtunk kívül lenni,mert önmagából,önmaga formájára teremtett minket.
Ezt a tudatot kell bekapcsolni elmédbe. Amíg ezt nem teszed, addig csak személyiség szinten (ami halandó) élsz.
Nincs benned LÉLEK. Ami így nem teljesen igaz,mert ott van,az működtet,de vegetatív szinten. Alvó állapotban.
Azért élsz,hogy felébredj,felismerd, hogy azonos vagy a Teremtővel.
Akkor kapcsolódsz lelkedhez, amikor felfogod ezt. Onnantól fogva képes leszel teremteni. Addig csak erőlködés folyik,kis én /Ego/ szintű, alacsony frekvenciájú élet.

Ha nem vagy rendben, azt is jelenti,nem cselekszel elegendő jót (szegény te,mennyit kell megtenni egy kis lelki üdvért),azaz arra búzdit a szellemvilág,légy elfogadóbb,hogy lelked tisztulni tudjon."

Hogyan kell kapcsolódni?

Motivációid az önzetlenség,a bölcs szeretet.
Azért bölcs,mert a felsőbb akaratot hagyja szóhoz jutni,az önöst a háttérben tartja.
Akkor szeretsz bölcsen,ha tudatosan azt fogadod el jónak,ami a másiknak jó. Nem lemondásból,nem megalkuvásból, s nem is érdekből.
Hanem mert ezt választod,mert neked is ez a jó. Nem vitatkozol, nem ellenkezel,nem kritizálsz ,csak ráfekszel a hullámra, együtt működsz a pillanattal.

Amíg földi aggyal,kis énnel gondolkodsz,addig nem fogsz továbbjutni,addig félelmeid ragaszkodó játszó pajtásként rángatnak bele újra saját játékaikba.
Ha meg akarod ismerni  félelmed okét,meg akarod szüntetni,meg kell ismerned az égi világot.
Az égi világ nem múlt és jövő,hanem most is jelen való igazság.
Minden félelmet meg lehet szüntetni annak tudomásul vételével,hogy az anyag csak a fizikai valóság jellemzője,melyen kívül is létezünk most is, csak azokat a rétegeinket halálunk előtt "színről színre",igen nehezen tapasztaljuk.
Csak a fizikai szemmel látható testből húzódunk vissza a finomabba,mely most is ugyanolyan részünk.
A lélek nagy feladata,hogy felismertesse velünk önmagát,emlékeztessen rá,milyen kapcsolatban áll a fizikai valóság a szellemivel...
A léleknek vannak vannak ugyanis gondolatai,érzelmei,végső soron fizikai teste,amit egyetlen életen belül úgy hívunk személyiség.
A lélek az,aki életről életre vándorol,halhatatlan,és minden életben új személyiséget ölt,új érzelmekkel, új gondolatokkal,és persze új testtel.
Nah,itt torpan meg a kicsi én. Neki nem kell új test,neki ez kell.
Bátorítani azzal lehet,hogy ha most törekszik a tökéletesedésre (de nehéz ezt megértetni vele),akkor következőleg sokkal csodálatosabb formában fogsz újjászületni,amiben neki is komoly része lesz.
Hízelegni kell neki kicsit,azt nagyon szereti...
Arra törekszünk most,hogy félelmét eltompítsuk,s ő őszinte bizalmát felébresszük.
Lelked tudja,hogy ez itt,amiben élsz,egyetlen élet játék a sokból,mert volt is,lesz is még.
Engedd,hogy tanítson meg nem félni. Mert nincs mitől. Aki fél,az a kis egó,a személyiség,majd az egyetemes lélekbe,esszenciáját,lényegét átadva neki hogy a következő életében minden tapasztalatát felhasználhassa majd az új test.
Ha képes rá,tovább léphet,ha nem ismétel.
Ugyanazokat az élet helyzeteket éli újra,mint korábban. Ezt persze földi agyunkkal, emlékezetünkkel nem tudjuk felidézni,mert nincs benne az agyban. Ahol megvan, az nem fizikai emlékezetünk,hanem felsőbb énünk.
Ő az,aki "diktál", e tudás birtokában,ezért kell rá figyelni,meghallani súgásait.

A bölcs tehát meg tudja váltani karmáját,mert tudja hogy önzetlen szeretettel befolyásolni lehet az eseményeket. Nem a fizikai valóságban azonnal észrevehet módon,hanem a szellemi szférák működési elvén.
Előbb utóbb minden tetted (szavad és gondolatod) visszatér hozzád,csak nem biztos,hogy felismered.
Véletlennek, szerencsétlenségnek, balsorsnak, vagy véletlen szerencsének jó sorsnak nevezed.
A Karma akkor teljesül,ha nem vagy hatással életedre,ha nem tudod uralni tetteid.

Midőn lemondasz anyagi előnyeidről,bizonyítod lelked tisztaságát,ezzel beengeded a Teremtő akaratát,vagyis az önzetlenséget,szeretetet,bölcs együtt működést-mivel az életnek a bőség a természetes jellemzője-,megkapod azt.

Válj eggyé a feladattal, válj eggyé azzal a pillanattal,amit megélsz.
Ne meditálj róla,cselekedj. Mondd ki,hogy szeretsz,öleld meg, hogy érezze, segíts megoldani neki feladatait,adj választ a kérdéseire,válj eggyé vele.
Itt a Földön,az anyagban,mert csak így emelkedhetsz felül rajta. Csak anyaggal lehet úrrá lenni az anyagon.
A tapasztalás adja győzelmét. Az a tapasztalat,amit megszerzel az Úton.
Ha sok a bajod,még nem Isten ösvényét taposod.
Emiatt vagy itt. Élj,cselekedj, tanuld meg az életet.
Addig nem  lesz lelkedben béke,míg csak vágyódsz a jólét után.
A vágyad vedd ki a csomagból,s tedd be helyette az elfogadást.
Az "EZ VAN" állapotát.
A változás megtanít minket erre.
Ha elfogadod azt ,hogy MINDEN JÓ AMI VAN,megértetted lényegét az Életnek. Isten szándékát velünk.

2011. december 7., szerda

A TUDOMÁNY IGAZOLJA AZ ÓMENEK MŰKÖDÉSÉT


Ezek közül talán az ómenek a legkevésbé ismertek és elfogadottak a mai világban. A tömegtájékoztatás és a tudományos ismeretterjesztés szószólói gyakran minden ősi tudást babonának, tévhitnek bélyegeznek, és ezzel nagy hatással vannak a modern ember gondolkodásmódjára. Például a legtöbb embernek az ómenekről az úttesten áthaladó fekete macska jut az eszébe, mint az emberi hiszékenység egyik szélsőséges példája.
Azonban nem árt megismerni az érem másik oldalát is. Az utóbbi időben egyre gyakrabban jelennek meg olyan írások a neten, melyek tudósoktól származnak, és bizonyos ősi kultúrákból ismert előjelek működését igazolják. Két kínai eredetű előjel példájával találkoztam a közelmúltban. Mindegyik a földrengésekkel kapcsolatos. Az egyik szerint az állatok a földrengések előtt nagyon furcsán kezdenek el viselkedni, valahogyan előre megérzik a veszélyt. A másik szerint a földrengések előtt néhány nappal kígyó alakú felhő jelenik meg az égen, előre jelezve a katasztrófát.
Orosz szeizmológusok és kutatók szerint is kapcsolat van a felhőzet jellege és a küszöbön álló földrengések között, így a felhőzetből lehet következtetni a a várható földrengésekre. A tudósok megfigyelték, hogy a tektonikusan aktív földkéreg lemezek találkozása felett különös, hosszúkás és éles kontúrú felhő képződik. Kialakulását a helyszíni mérések szerint a mozgó földkéreg repedéseiből a légkörbe jutó aerozolok okozzák. Általában a földrengés előtt négy nappal kezdett el kialakulni a felhő, és a katasztrófa előtti egy-két napban volt a legsötétebb.
A földrengés előrejelző műszerek rendkívül drágák és nehezen hozzáférhetőek, és a „tektonikus felhő" feltűnése megbízhatóbb, könnyebb felfigyelni rá, mint a földrengések előtt különösen viselkedő állatokra. Ha a földkéreg törésvonalai feletti felhőképződést folyamatosan figyelik, a felhőzet alapján előre lehet jelezni a földrengést - vélik a kutatók.

AHOGYAN TELIK AZ IDŐ, EGYRE TÖBB OLYAN TUDOMÁNYOS ADAT LÁT NAPVILÁGOT, AMELYEK ALÁTÁMASZTJÁK AZ ŐSI TUDOMÁNYOK MŰKÖDÉSÉT. MA MÁR AZ ÓMENEKET SEM LEHET CSUPÁN HIEDELEMNEK, BABONÁNAK TEKINTENI. HOZZÁÉRTŐ KEZEKBEN EZ A TUDÁS HATALMAS SEGÍTSÉGET NYÚJTHAT AZ EMBEREK MINDENNAPI ÉLETÉBEN.

Forrás:

http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=15598

http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=11634

2011. december 6., kedd

Rüdiger Dahlke: Út a teljességhez

 Ami egy élőlény testében történik, mindenkor egy megfelelő információ kifejezése, illetve egy megfelelő kép összesűrűsödése (a kép görögül eidolon ,s ez megfelel az „idea” fogalmának is).
Az, hogy a pulzus, a szív bizonyos ritmust követ, hogy a test hőmérséklete állandó, hogy a mirigyek hormonokat ürítenek vagy a test ellenanyagokat termel, nem magyarázható magából az anyagból.
A test működése összességében azoktól az információktól függ, amelyeknek kiindulópontja az emberi tudat.
A legkülönbözőbb testműködések harmonikus összjátéka során jön létre azután az a minta, amelyet egészségnek  nevezünk.
Ha valamely testfunkció letér a pályáról, ezzel többé-kevésbé ezt a harmóniát veszélyezteti,
ezért ilyenkor betegségről beszélünk.
A betegség tehát azt jelenti, hogy letértünk a harmónia útjáról, illetve kérdésessé tettünk egy addig kiegyensúlyozott rendet (később látni fogjuk, hogy más szemszögből a betegség tulajdonképpen ennek az egyensúlynak a helyreállítása).
A harmónia zavara azonban a tudatban, az információk szintjén áll fenn, a testben csak megmutatkozik
. A test ily módon csak egy megjelenítési vagy megvalósítási szint, amely a tudatban
lejátszódó folyamatokat és változásokat tükrözi.
Miként az anyagi világ sem más, mint színpad, amelyen az ősképek formát öltenek,
s ezáltal  példázat , analóg módon a test sem más, mint az a színpad, amelyen a tudat képei jelennek meg.
Így, ha egy ember tudati világa kizökken egyensúlyából ,ez testi tünetekben lesz
látható és átélhető a számára.
Félrevezető tehát azt állítani, hogy a test beteg; beteg csak az ember lehet –
s betegsége testében jelentkezik tünetként.
(Ha egy tragédiát bemutatnak, akkor sem a színpad tragikus, hanem a darab!)
Sokféle tünet létezik – de mindegyik ugyanazt a történést fejezi
ki; azt, amit betegségnek  nevezünk, s ami mindig is az emberi tudatban játszódik le.
Tudat nélkül a test nem élhet s így „beteg” sem lehet.
Itt szeretnénk tisztázni, hogy szemléletünkben nincsen helye a betegségek ma szokásos osztályozásának – szomatikus, pszichoszomatikus, pszichés és elmebetegségekre.
E felosztás a betegségek megértését sokkal inkább akadályozza, mintsem megkönnyítené.

Hogy mindezt megvilágítsuk, nézzünk egy hasonlatot: egy autó műszerfalán különböző ellenőrző lámpák vannak, amelyek akkor villannak fel, ha a gépkocsi valamelyik fontos funkcióját nem teljesíti előírásszerűen.
Ha tehát konkrét esetben egy út során felvillan az egyik jelzőlámpa, ennek semmiképpen sem örülünk.
A  jelzés arra késztet bennünket, hogy utunkat megszakítsuk.
Érthető nyugtalanságunk ellenére ostobaság lenne, ha a jelzőlámpára lennénk dühösek; végül is csak egy olyan eseményről informál bennünket, amelyet egyébként nem vettünk volna ilyen hamar észre, hiszen egy számunkra „láthatatlan” területen zajlik.
Így a jelzőlámpa felvillanása arra késztet bennünket, hogy kihívjunk egy autószerelőt, s beavatkozásával elérjük, hogy a lámpa ne villogjon többé, s így nyugodtan utazhassunk tovább.
Ugyanakkor igencsak haragudnánk az autószerelőre, ha célunkat – vagyis hogy a lámpa ne égjen – úgy valósítaná meg, hogy kicsavarná az égőt.
Bár a jelzőlámpa nem villogna többé – s mi tulajdonképpen ezt akartuk –, megítélésünk szerint a módszer, amely az eredményhez vezetett, mégis túlságosan felületes lenne.
Ésszerűbbnek tartjuk, ha a lámpa felvillanását feleslegessé tesszük, ahelyett hogy megakadályoznánk.
Ehhez azonban el kell szakadnunk gondolatban a lámpától, s a mögötte lévő berendezésekre kell összpontosítanunk, hogy rájöjjünk, tulajdonképpen mi nincs rendben.
A jelzőlámpa felvillanásával csak figyelmeztetni akart bennünket, hogy ezt a kérdést feltegyük.
Ami példánkban a jelzőlámpa volt, témánkban az a tünet.
Bármi manifesztálódjék is tünetként a testünkben, az mindig egy láthatatlan folyamat látható kifejeződése, mely jelző funkciója által
arra kíván figyelmeztetni bennünket, hogy szakítsuk meg utunkat, mert valami nincs rendben,
s kérdezzünk rá, mi is az.
Itt is ostobaság haragudni a tünetre, s éppenséggel abszurd, ha úgy akarjuk kikapcsolni, hogy megakadályozzuk manifesztációját.
A tünetet nem kell megakadályozni megjelenésében, hanem feleslegessé kell tenni.
Ehhez azonban tekintetünket el kell fordítanunk a tünetről, s mélyebbre kell néznünk,
hogy megtanuljuk megérteni, mi az, amire a tünet figyelmeztet.

Foglaljuk össze még egyszer: a betegség olyan emberi állapot, amely arra utal, hogy az érintett személy tudatában valami nincs rendben , illetve nem harmonizál.
A belső egyensúly elvesztése a testben tünetként manifesztálódik.
A tünet ezáltal jelzés s információhordozó, amely fellépésével életünk addigi folyását megakasztja, s arra kényszerít bennünket, hogy figyelmet szenteljünk neki.
A tünet azt jelzi, hogy emberként, lelkes  Lényként  vagyunk betegek, azaz, belső lelki erőink zökkentek ki egyensúlyukból.
A tünet tudatja velünk, hogy valamire szükségünk  van. „Mire van szüksége?” – kérdezték régebben a beteget, de az mindig azzal válaszolt, amije volt: „Fájdalmaim vannak."

Manapság már áttértek arra, hogy rögtön azt kérdezik: „Mi a baja?” Ha közelebbről megvizsgáljuk, ez a kétféle kérdésfeltevés – egyszer, hogy „Mire van szüksége?”, másodjára, hogy „Mi a baja?”– igen tanulságos.
Mindkettő találó a beteg esetében.
A betegnek ugyanis mindig szüksége van valamire, méghozzá tudati szinten – ha nem lenne szüksége semmire,
egészséges lenne, azaz egész és teljes.
Ha azonban boldogulásához szüksége van valamire, akkor nem teljes, tehát beteg.
E betegség a testben abban a tünetben mutatkozik meg, amellyel a páciens bír.
Így az, amivel valaki bír, kifejezi azt, amire szükség lenne, amivel tehát nem bír .
A tudatosság hiánya tünetet termel.

És ebben rejlik a különbség a betegség leküzdése és a betegség transzmutációja (átváltoztatása) között.
A tünet leküzdése sosem vezet gyógyuláshoz, ahhoz kizárólag a betegség transzmutációja révén juthatunk el.
A gyógyulás, az egészség már nyelvi síkon is azt előfeltételezi, hogy egész-ségesebbek  , azaz egészebbek, teljesebbek  lettünk. (Tehát közelebb kerülünk az egészhez, a tejeshez .)
A gyógyulás tehát mindig ehhez az egészhez, a tudat eme teljességéhez való közeledést jelenti, amit megvilágosodásnak is nevezünk.
Tudatunk tágulása nélkül a gyógyulás nem lehetséges, hiszen a gyógyulás mindig valami hiányzó tudati bekebelezését jelenti.
A betegség és a gyógyulás olyan fogalompár, mely kizárólag a tudatra vonatkozik,
a testre nem alkalmazható – a test nem lehet sem beteg, sem egészséges.
A testben csak a megfelelő tudatállapotok tükröződnek.
Egyedül ezen a ponton kapcsolódunk az akadémikus orvostudomány kritikájához.
Az orvostudomány gyógyulásról beszél anélkül, hogy bármiféle figyelmet szentelne annak a szintnek, amelyen a gyógyulás egyáltalán megvalósulhat.
Nem szándékunk bírálni az orvostudomány kezelési módszereit mindaddig, amíg nem köti össze őket a gyógyulás igényével.
(Folyt.köv.)

2011. december 3., szombat

Az Aura erősítése és védelme:


Fejlődésünk során elérkezünk ahhoz a felismeréshez, hogy nem csak fizikai testből állunk. 
Kezdjük megérteni, hogy a világ tágabb a szemhatárunknál.
A legtöbb ember a látható és a tapintható dolgokra összpontosítja a figyelmét, pedig a tudomány bizonyítja, hogy számtalan dolog hat ránk,amelyek az emberi szem számára nem észlelhetők.
Ha nem ismerjük a külső erők hatását, energiarendszerünkgyengülésével fizethetünk érte.
Ez a gyengülés megnyilvánulhat fizikai betegségben éppúgy, mint mentális érzelmi egyensúlyzavarban.
Egyéni energiarendszerünket nap mint nap érik megterhelések és ütközések.
Ha nem tanuljuk meg ennek a jelenségnek a felismerését és azt, hogy miképpen védekezhetünk a nemkívánatos betolakodásokkal szemben, egyszerűen azt vesszük észre, hogy az életünk mind bonyolultabbá válik. Valamennyien tapasztaltuk már, hogy energiáinkat külső erők hatása éri, gyakran vagyunk kitéve zajnak, melegnek, villamosságnak. Más emberek ütköznek az energiáinkkal.
Éreztették már önnel, hogy alacsonyabb rendű, hogy tehetségtelen?
Megtörtént már, hogy rábeszélésre vett meg valamit, ami nem állt szándékában, vagy részt vett valamiben, amihez valójában nem volt kedve?
Érezte már kimerültnek magát egy beszélgetés után? Valamennyi felsorolt jelenség az energiatérbe történt idegen behatolás számlájára írható.

Energiáink védelmezésének a kulcsa az aurában van. Az erős, vibráló aura eltéríti a negatív, lecsapoló és kiegyensúlyozatlan energiákat.
Az aurát nem nehéz jó karban tartani, a legfontosabb ebből a szempontból az egészséges életmód.
A megfelelő étrend, a mozgás és a friss levegő azegész aurateret erősítik, míg a mozgáshiány, a friss levegő hiánya, az egészségtelen étrend, a túlzott alkoholfogyasztás, a kábítószerek, a dohányzás stb. az auraszövet elhasználódásához és kilyukadásához vezetnek.
Az aurára igen erősen hat érzelmi és lelki állapotunk is - erősebben, mint a legtöbben gondolnák.
A hosszú stressz állapot, az érzelmi megrázkódtatás, a mentális zavarok és kiegyensúlyozatlanságok, a felindulások, az aggodalom, a félelem és más negatív érzelmek és magatartásformák mind gyengítik az aurateret. A legyengült aura energialecsapolódást eredményez, sokkal fáradékonyabbá válunk.
Ha elhúzódik ez az állapot, lyukak és szakadások keletkezhetnek az auratér szövetében.
Egészségi problémák jelentkeznek, további egyensúlyzavarokkal együtt.

Legyengült és kiegyensúlyozatlan aura képe:

Számos egyszerű mód van rá, hogy az aurát vitalizáljuk és erősítsük.
A napfény, a testedző gyakorlatok és a friss levegő rendkívül hatékonyan erősítik és élénkítik.
Együnk kevesebbet, de gyakrabban, mert ez kiegyensúlyozottabban hat az aurára.
A jó bélműködés erősíti és biztosítja a rugalmasságát.

A meditáció erősíti és védi az aurát. Az említett tényezők jótékony befolyást gyakorolnak, de semmit se vigyünk túlzásba, legyünk mindenben mértéktartók, mert ez előnyösen hat az aura vibrációjára.
Zenét is használhatunk az auratér kiegyensúlyozására és erősítésére.
A gregorián dallamok hatékonyan tisztítják az aurát vagy a környezetet anegatív energiától.
Mindnyájan tapasztaltuk már, hogy milyen, amikor olyan szobába lépünk, ahol előtte veszekedtek vagy vitatkoztak. Sűrű a levegő, érződik benne a feszültség.
Ha ebben a szobában felteszünk egy gregorián lemezt, tíz perc alatt teljesen megtisztítja a helyiséget minden negatív energiától. Ugyanilyen hatással van az aurára is.
Aki nem kedveli a gregorián dallamokat, válaszszónmásmilyen klasszikus zenedarabot, amelyet felemelőnek és megnyugtatónak érez.

Használhatunk illatokat is az auratér védelmére és erősítésére. Ősi szokás a legkülönbözőbb népeknél a füstölés. Különböző füvek füstjével és illatával tisztítják az aurateret vagy a környezetet. a hozzá fűződő keresztény asszociációk miatt nem mindenki érzi így.
Pedig magas energiarezgése miatt igen hatékony.

Az illatok, például a tömjéné és az illóolajoké, erősen hatnak az aurára, különösen az érzelmi ésmentális természetű energiákra. Olajokkal és tömjénnel ellensúlyozhatjuk a bajok és a betegségek hatását, legyenek bár fizikai, érzelmi, mentális vagy spirituális jellegűek.
A zsálya és a harmatkása keveréke közismert, illata tisztítja és kiegyensúlyozza az aurateret.
A fenyőtömjén szintén auratisztító és -védő illat, noha a hozzá fűződő keresztény asszociációk miatt nem mindenki érzi így. Pedig magas energiarezgése miatt igen hatékony.
Akik gyógyítással és tanácsadással foglalkoznak, jól hasznosíthatják a gardéniaillatát, mert segít elkerülni, hogy túlságosan belebonyolódjanak a mások problémáiba.
Erősíti az aurát, és segít megőrizni az érzelmi tárgyilagosságot. Vannak persze más illatok is, amelyek éppen ilyen hatékonyan erősítik és védik az aurát.
Az aura erősítésének és védelmének további hatékony eszköze a kvarckristály vagy a kő.
A kristályban rejlő elektromos energia megnöveli és erősíti az aurateret.
Erről szemléletes módon meggyőződhetünk, ha megkérünk valakit, hogy mérje meg az auránkat kristály nélkül, majd a kristállyal a kezünkben.
Már a kicsi, 2-3 centiméter hosszú kristály is 1-1,2 méterrel növeli az aurateret.

A mindkét végén csúcsos kvarckristály rendkívül hatékonyan erősíti, a zsebünkben hordva stabilizálja az aurát! Igen hasznos lehet, amikor tudjuk, hogy feszült helyzet vagy energialeszívás áll főttünk.
Segít elkerülni, hogy kiszipolyozzanak, visszaéljenek a tartalékainkkal.
A fárasztó nap után, amikor kimerültnek érezzük magunkat, vagy szeretnénk a normális energiaszintünket visszaállítani, vegyünk mindkét kezünkbe egy-egy kétcsúcsú kvarckristályt, ahogyan az ábrán látható. Lazuljunk el, lássuk mentálisan, amint a kristályok energiája feltölti a testünket és az auránkat energiával. Ritmikus légzéssel segítsük elő a hatást.
Öt-tíz perc elegendő, hogy kiegyensúlyozzuk és megerősítsük energiáinkat.
Ez segít ugyanakkor a munkahelyi, feszültebbállapotról a lazább, otthoni állapotra váltani, magunk mögött hagyni a hivatali gondokat, mert megtisztítja az aurát az energiahulladéktól, amelyet haza vittünk.
A következő gyakorlatok az egész auratér védelmét és erősítését szolgálják.
Segítenek egyensúlyba kerülni és feltöltődni energiával, kivédeni a nemkívánatos erők és energiák betolakodását az aurába.
Minél erősebb és vibrálóbb az auránk, annál kevésbé vagyunk kitéve kellemetlen hatásoknak

Valamennyien tapasztaltuk már, hogy bizonyos emberek valósággal elszívják az energiánkat.
Kimerülünk a velük való beszélgetéstől, történjék bár személyesen vagy telefonon, utána kifacsartnak, erőtlennek érezzük magunkat, még a gyomrunk is megfájdul. Ez az energia lecsapolás élménye.

Kristályok hatása az auratérre:

A mindkét végükön kvarckristályok megszilárdítják és újraépítik az energiatestet.

Vannak, akik kiszívják, lecsapolják mások energiáit.
Azért képesek erre, mert az érdekelteknek többnyire fogalmuk sincs a dologról.
Az energiaszívók általában a mások energiáival pótolják a saját energiabázisukat, ahelyett hogy felépítenék.
Csak annyit vesznek észre az egészből, hogy a beszélgetés, az együttlét után jobban érzik magukat.
Ez azonban nem jogosítja fel őket arra, hogy elszívjákenergiáinkat, amit nem szabad lehetővé tennünk.
Persze ezért ne vádoljuk meg, hogy vámpír, mert kiszipolyozza az energiáinkat.
Még azt hinné, elment az eszünk.
A probléma ugyan megoldódna, mert ezek után valószínűleg nem erőltetné a találkozást.
Az emberekkel való érintkezés soránazonban nem szabad elfelejtenünk,
hogy a legtöbben még mindig nem vesznek tudomást a finom energiák működéséről.
Könnyebb a helyzeten úgy változtatni, hogy egy szót sem szólunk róla, ugyanis magunk döntjük el,
hogy megosztjuk-e energiáinkat másokkal, vagy sem.
Az egyik legegyszerűbb módszer, hogy lezárjuk az energiakörünket.
A testünkben és a testünk körül az auratérben energia áramok keringenek,
ezt a keringést lezárhatjuk úgy, hogy az energiák ezen belül maradjanak,
és ne lehessen átszívni őket másvalakinek az energiaterébe.
Csupán a túloldali ábrán látható pozícióba kell helyezkednünk:
lábunkat keresztbe tesszük a boka magasságában, és összeérintjük a hüvelyk- és a többi ujjúnkat.
(Az is elegendő, ha csak a hüvelykés a mutatóujjainkat tesszük össze.)
Ezzel lezárjuk köreinket, és az energia nem fog eltávozni tőlünk.

Védekezzünk a lecsapolás ellen:

Ez a pozíció lezárja energiakörünket.
A hüvelyk- és a mutatóujjunk vagy a hüvelyk- és a többi ujjunk összeérintésével,
lábaink bokánál történő keresztezésével megakadályozzuk, hogy az energiánkat leszívják

Ha legközelebb találkozunk energiaszívó ismerősünkkel, üljünk ebben a pózban.
Kezeinket hanyagul tartsuk az ölünkben, ujjaink érjenek össze, és tegyük bokánál keresztbe a lábunkat.
Ez olyan egyszerű és keresetlen, hogy senki sem fog gyanakodni.
Telefonbeszélgetés közben ugyanezttehetjük, ha ilyen emberekkel beszélünk.
A hatásról az illető visszacsatolásából fogunk értesülni.
Számíthatunk olyan megjegyzésekre, hogy „nem vagy olyan kedves, mint máskor",
„valahogy zárkózottabb lettél", „nem tudom, hogy mi bajod van velem" stb.
Szó sincs róla, hogy bajunk lenne az illetővel, mert ugyanolyan kedvesen fogunk beszélgetni vele,
mint annak előtte.
Csupán nem engedjük, hogy elszívja az energiánkat!
Egyszerűen nem hagyjuk, hogy kimerítsen.
Miután nem „dobódik fel" tőlünk, azt hiszi, hogy megváltoztunk.

Senkinek sincs joga azonban a mások energiáit engedély nélkül elvenni!

2011. december 2., péntek

Reinkarnációs szerződés – te is megkötötted.


(Ismered az apró betűs részeket is?)


§1 Ön kap egy testet. Ez a test új és egyszeri. Senki más nem kapja ugyanazt a testet.

§2 Ön kap egy agyat. Ajánlatos ezt értelmes módon használni, de ez nem előírás.

§3 Ön kap egy szívet. A legjobb eredményeket akkor éri el, ha agyát és szívét kiegyensúlyozva használja.

§4 Leckéket is kap. Senki más nem kapja pontosan ugyanezeket a leckéket és senki sem vállalhatja át Öntől ezeket.

§5 Azt tehet, amit csak akar. Minden, amit másokkal szemben elkövet, visszatér Önhöz.

§6 Egy lecke addig ismétlődik, míg teljesen meg nem értette. Akár inkarnációkon keresztül.

§7 A szerződés mindenkire egyenlő érvényben vonatkozik. Nincsenek kiváltságok, akkor sem, ha néhányan ezt állítják. A kézzel bejegyzett változtatások nem érvényesek.

§8 Tükröket kap, hogy tanuljon. Sok tükör úgy néz ki, mint egy test. Azért vannak, hogy megmutassák azt, ami Önben van.

§9 Ha teste elpusztul, vagy már nem működik, újat kap. Persze ez egyes esetekben várakozási idővel járhat.

§10 Az inkarnációs szerződés akkor jár le, ha minden lecke kielégítő eredménnyel zárul.

§11 Az, hogy mi számít kielégítőnek, Ön határozza meg!Hasznos tippek és tanácsok:

- Nem cél, hogy a test elhagyásakor minél több pénzünk legyen.

- Az ismertség és kedveltség nem jár bónuszpontokkal.

- Ne mások hibáihoz igazodjon.

- A szabályok arra valók, hogy az ember felülvizsgálja őket.

- Mások állításai a célról elterelhetik a figyelmet.

- Semmit sem ronthat el. Legfeljebb tovább tart.

- A SZÍVÉN keresztüli különleges kapcsolat segítségével Ön minden válaszhoz hozzáféréssel rendelkezik.

- Az oktatási termen belül minden reagál a SZÍV kisugárzására.

- Az oktatás termének rongálása olykor korlátozásokhoz vezethet.

- Senki sem vállalhatja át az Ön, saját magáért vállalt felelősségét.

- Az erőszak soha nem vezet megoldáshoz.

- Hasznos megfigyelni, mely helyzetek ismétlődnek.

- Amennyiben az az érzése, hogy SEGÍTSÉGRE van szüksége, KÉRJEN segítséget. Minden elképzelhető segítség megadatik Önnek, csak KÉRNIE kell.

- A drogok, legyenek legálisak vagy illegálisak– meghamisíthatják a leckék általi érzékelést.

- Csak mert mindenki egyféle módon viselkedik, még nem azt jelenti, hogy az a helyes.

- Ritkán van csak egy helyes megoldás.

- Kérvényezheti a megbocsájtást.

- Különleges záradék nincsen.

- Önt szeretik. Akkor is, ha Bronxban vagy Szomáliában van. Minden más illúzió.

- A leckék különleges alkalmak, melyek a fejlődést szolgálják. Nem rossz szándékból vannak. - Saját testünket másokra bízni kockázatokkal járhat.

- Másokat a fejlődésükben megakadályozni nem hoz semmiféle hasznot.

- Kiváltképpen az éjjeli órákban alkalma nyílik, hogy elhagyja testét. A testen kívüli tapasztalatok nem tárolódnak a testben illetve az agyban.

- Saját testével játszadoznia jogában áll. Amennyiben mások testével szeretné ezt tenni, kérje beleegyezésüket.

- Nincs értelme puskázni.

- Aki életbiztosítást kínál Önnek, az csaló.

- Nem az a cél, hogy Elsők legyünk.

- Nem az a cél, hogy cool-ul nézzünk ki.

- Az Ön helyzetében Önnél jobb benyomást senki más nem tenne.

Kiegészítés:

Az inkarnáció szándékos befejezése haszontalan ügyintézést von maga után.

Nem Ön az egyetlen, akinek kételyei vannak az inkarnációs szerződés értelmét illetően.

Mivel Ön a szerződéshez beleegyezését adta, hasztalan azon keseregni, hogy Ön itt van.

Jelen szerződés fel nem bontható.

Az Indigó,és a Kristály gyermekek:


A szülő és a gyermek közti szerződés :

Mielőtt egy lélek leszületne a Földre, egy olyan helyet és családot választ magának, ami a legjobban megfelel spirituális növekedési és fejlődési igényének. Biztosak lehettek abban, hogy gyermeketek azért választott titeket, mert ti alkalmasak vagytok arra, hogy általatok fejlődjön, valamint ti általa, ugyanis a lelki szerződések természetüknél fogva mindig kölcsönösek.A szülő vállalja, hogy a fiatal testbe leszülető gyermeket gondozza, megvédi és ellátja azokkal a képességekkel, melyek szükségesek ahhoz, hogy életben maradjon a fizikai síkon. A szülő vállalja azt is, hogy támogatja azoknak a képességeknek és tehetségeknek a kifejlesztését, amik a gyermek spirituális küldetésének részei a bolygón.A gyermek viszonzásképp vállalja, hogy segíti szülei tudatosságának a növelését azáltal, hogy egy magasabb rezgésszintu és mélyebb bölcsességgel rendelkező lélekkel élnek együtt. Ez az evolúció természetes útja, ahol a gyermek lelke az evolúciós spirálnak mindig egy magasabb szintjén áll, és így tudja támogatni a szüleit a saját fejlődésükben. Ám a szülőknek tudatában kell lenniük ennek az ajándéknak.

Oly sok, még fel nem ébredt szülő tekint úgy a gyermekére, mint egy gyenge lényre, akit irányítani és alakítani kell, és képtelen észrevenni a bölcsességet és az ajándékot, amit minden gyermek magával hoz.A jövőbeli Új Földön minden gyermeket méltányolni fognak, mint bölcs lelket. A szülők tudatában lesznek gyermekükkel kötött lélekszerződésüknek, és keresni fogják, hogyan tudnák együtt beteljesíteni azt materiális kötelezettségükkel a gyermek fizikai jóléte érdekében.


Indigó Gyermekek:


A szülők, akik beleegyeztek abba, hogy támogatnak és felnevelnek egy Indigó rezgéssel rendelkező gyermeket, arra szerződtek, hogy gondozói lesznek egy olyan léleknek, aki új energiaformákat hoz a bolygóra.

Az Indigó Gyermekek úttörő lelkek, és a szüleik arra szerződtek, hogy csatlakoznak hozzájuk az új családi formák és közösségi élet kialakításának úttörő munkájában.A gyermekek lelki küldetése, hogy megkérdőjelezzék és kétségbe vonják a régi formákat, és megteremtsék az ösvényeket az új formák megnyilvánulása érdekében. Az Indigó Gyermekek mindig érzékenyek, szeretők, tehetségesek és intuitívak. A szülők vállalják, hogy módot találnak arra, hogy táplálják ezeket az érzékeny és gyönyöru energiákat, és hogy támogassák a gyermekek fejlett képességeit és tehetségeit, amennyire csak tőlük telik.A gyermek viszonzásképp vállalja, hogy az új utak tanítója lesz. Ám ahhoz, hogy ezt megtegye, meg kell kérdőjeleznie és aláásnia a régi utakat.

Az Indigó Gyermek ezt kétféleképp teszi meg. Először is meg fog kérdőjelezni minden hit- és hiedelemrendszert, és "szabályt" - valamint ellen fog szegülni nekik - amit ti vagy mások előírtok számára. Ily módon megmutatják, mi az, ami működik számukra, és mi az, ami nem, és rajtatok, szülőkön múlik, hogy meghallgatjátok-e őket és tanultok-e tőlük, vagy megpróbáljátok rájuk erőltetni saját akaratotokat.A gyermekek másik tanítási módszere, hogy tükröt tartanak a szüleik elé. A gyermek továbbviszi szüleinek nem muködő mintáit, amiket ők követnek az életükben. Ezek a minták általában az alacsony önbecsüléssel és az én el nem fogadásával kapcsolatosak. Ez az oka annak, hogy sok Indigó a kábítószerezés és a szexuális szabadosság önpusztító mintáit követi. Visszatükrözik családjuk és a közösség felé azokat az önpusztító mintákat, amelyeket tanultak.Ez az, amiért sok Indigó szüloje küzd serdülő Indigó Gyermeke nyilvánvaló destruktív viselkedési mintáival.

A szülők feladata, hogy megértsék, hogy meg kell vizsgálniuk saját destruktív mintáikat, és el kell kezdeniük megélni sokkal szeretőbb és életadóbb mintákat, hogy támogassák önmagukat és gyermekeiket. Hány szülő tölti meg gondolatait és testét mérgező gondolatokkal és anyagokkal, és tölti idejét olyan munkával, amit nem szeret, elnyomva valódi érzéseit? Az indigó gyermekeitek tudatosítják ezt bennetek, és vezetnek titeket, hogy elengedjétek a létezésnek ezen tanult és örökölt formáit. Segítenek abban, hogy ráébredjetek arra, kik és mik vagytok, és hogy mire vagytok képesek, ha őszinték vagytok önmagatokhoz.

Kristály Gyermekek:

A kristály vibrációjú gyermekek más típusú szerződést kötnek szüleikkel. Ha az Indigók a romboló brigád, akkor a Kristályok az építők. Ez az oka annak, hogy az Indigók és Kristályok gyakran születnek ugyanabba a családba. Ez lehetőséget ad a régi struktúrák eltávolítására, és újak építésére.A Kristály Gyermek mindig nagyon magas vibrációval rendelkezik, és lélekfeladatai között szerepel az is, hogy a planetáris kristályráccsal dolgozzon, és tartsa az energiát, hogy elősegítse a globális változásokat.

Ezért a Kristály Gyermekekkel kötött szerződés még több kihívást tartogat a szülők számára, akiknek meg kell érteniük, hogy ez a kicsi gyermek egyben egy bölcs és erős lélek is, akinek a munkája messze túlnyúlik a család szűk határain.Ezért van az, hogy a Kristály Gyermekek gyakran stresszesek, és túlteng bennük az energia. A körülöttük élok energiájával dolgoznak, nemcsak családi szinten, hanem ugyanúgy nagyobb közösségi szinten is. A szülőknek az a feladata, hogy megértsék a Kristály Gyermekük lényét és lélekmunkáját, és hogy ennek megfelelően megpróbálják támogatni őt.Viszonzásképp a Kristály Gyermek támogatja szülei spirituális fejlődését. A Kristály Gyermek képes "bevonzani" szülei életébe azokat az embereket és eseményeket, amikre a szülőknek szükségük van a fejlodésük érdekében. Ez azért lehetséges, mert a Kristály Gyermekek tudatossága nagyon messzire terjed, és odahelyezi és odavonzza azokat a lényeket, akik az adott idoszakban leghasznosabbak a család számára.

Így a Kristály Gyermekek szülei gyakran a növekedés és a fejlődés egy gyorsított útján találják magukat, ami gyermekük ajándéka.A spirituális növekedés gyakran segíti egy magasabb tudatszint megteremtését a családon belül, és segít abban, hogy a családi interakcióknak és tiszteletnek új formáit teremtse meg.

A legfontosabb tanítás a " létezők egyenlősége". A Kristály Gyermek erőteljes, szerető és alkotó energiákkal ajándékozza meg a családot. Ez a szülők felé kinyilvánított "egyenlőség", és ugyanilyen szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel kell kezelni oket.A jövőben a gyermekeket is egyenlőnek tekintjük majd, "egyenlő" családi jogokkal, nem csak eltartottnak. Velük is megbeszélik szüleik azokat a családi dolgokat, melyek érintik őket, és választási lehetőségeket ajánlanak nekik.

Ez az ő tanításuk és szerződésük veletek, mint szülőkkel - megbecsülés, tisztelet, támogatás és szeretet, ami kölcsönös és kölcsönösen hasznos.

Indigó felnőtt vagy?


Igen, legyél bármennyi idős is, lehetséges, hogy indigó felnőtt vagy.

Indigók nemcsak 1975 és1995 között születtek, bár valószínűleg ez a legnagyobb csoport.

Nézd meg, hogy ezek a tulajdonságok rezonálnak-e veled. Hozzám hasonlóan lehet, hogy te is Indigó vagy!Úgy hiszem, a felnőtt Indigók ezekkel a tulajdonságokkal rendelkeznek:• Intelligensek, bár nem biztos, hogy magas végzettségűek.

• Nagyon kreatívak, és örömüket lelik dolgok készítésében.

• Mindig tudni akarják, MIÉRT, különösen, ha megkérik őket, hogy végezzenek el vmi feladatot.

• Ellenszenvet éreztek az iskolai munka iránt, vagy utálták az iskolában megkövetelt dolgokat, az ismétlésen alapuló feladatokat.

• Lázadók voltak az iskolában, mert nem voltak hajlandóak megcsinálni a házi feladatot, nem fogadták el a tanári tekintélyt, VAGY komolyan lázadni szerettek volna, de NEM MERTÉK megtenni, általában a szülői nyomás miatt.

• Megtapasztalhattak korai egzisztencialista (a létük értelmével kapcsolatos) depressziót, és átélhették a tehetetlenség érzését. Ezek a szomorúságtól a teljes kétségbeesésig terjedhettek. Az öngyilkossági gondolatok, érzések a főiskolás vagy a korábbi években nem szokatlanok az Indigó felnőttek körében.

• Nehézségeik vannak a beosztotti munkákkal. Az Indigók ellenállnak az autoritásnak és az alkalmazottság társadalmi szisztémájának.

• Előnyben részesítik a kooperatív erőfeszítéseket, a vezetői pozíciókat vagy az önálló munkavégzést.

• Mély empátiát éreznek mások iránt, ám nem tolerálják a hülyeséget és a butaságot.

• Vagy rendkívül érzékenyek érzelmileg, és mindenen sírva fakadnak (nincs védelmi pajzsuk), vagy épp ellenkezőleg, semmiféle érzelmi reakciót nem mutatnak (teljes védekezés).

• Problémáik lehetnek a DÜH-vel.

• Problémáik lehetnek az olyan rendszerekkel, melyeket nem működőnek vagy rossz hatékonyságúnak tekintenek, beleértve a politikai, oktatási, egészségügyi és jogi rendszereket.

• Elidegenülés a politikától, vagy haragos érzések a politikával szemben - úgy érzik, mintha a szavazatuk nem számítana, és hogy teljesen mindegy, mi lesz a kimenetele a szavazásnak.

• A hagyományos amerikai álommal kapcsolatban érzett frusztráció, vagy ennek az álomnak az elutasítása - kilenctől ötig tartó munka, házasság, 2,5 gyerek, ház fehér kerítéssel stb.

• A jogok elvételével kapcsolatos harag, félelem és/vagy düh, hogy "a Nagy Testvér figyel téged."

• Égető vágyat éreznek, hogy tegyenek vmit azért, hogy megváltoztassák és jobbá tegyék a világot. Talán megakadnak, mert nem tudják, mit tegyenek. Problémájuk lehet az útjuk felismerésével.

• Pszichikus vagy spirituális érdeklődés már elég korán - tízéves koruk körül vagy előtte.

• Kevés, vagy semmilyen Indigó szerepmodell nem volt előttük.

• Erős az intuíciójuk.

• Véletlenszerű viselkedési minták vagy gondolkodási mód - (az ADD tünetei): problémájuk lehet a kijelölt feladatokra való összpontosítással, beszélgetés közben elkalandozhatnak.

• Pszichikus élményeik voltak, pl. előérzet, testenkívüli élmények, angyalokat vagy szellemeket láttak, hangokat hallottak.

• Elektromos érzékenység, pl. az órájuk nem működik, az utcai lámpák kialszanak, ha elmennek alattuk, elromlanak az elektromos berendezések, az égők kimennek.

• Tudatában vannak más dimenzióknak vagy párhuzamos valóságoknak.

• Szexuálisan nagyon expresszívek és találékonyak, VAGY elutasítják a szexualitást, mert unják, vagy mert magasabb spirituális kapcsolatra szeretnének szert tenni. Esetleg a szexualitásnak változatos formáit próbálják ki.

• Az életük értelmét keresik, és a világ megértését kutatják. Ezt a valláson vagy a spiritualitáson keresztül teszik, spirituális csoportok és könyvek, önsegítő csoportok és könyvek segítségével.

• Ha megtalálják az egyensúlyukat, akkor nagyon erős, egészséges, boldog egyénekké válnak.